Göm menyn

Byte av examinator för enskild student


Byte av examinator för enskild student
 


Definition

En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det. (HF, 6 kap, 22 §)


Regelverk


Beslutande organ

Fakultetsstyrelse, Områdesstyrelse för utbildningsvetenskap, Grundutbildningsnämnden för HU


Lärarens åtgärder, skyldigheter

Studierektor/avdelningschef /programansvarig HU

 • Föreslår en annan examinator
 • Ser till att annan examinator utses - normalt sker detta i institutionsstyrelsen
 • Om det bara finns en examinator på området kan lärare vid annan institution utses
 • Meddelar studenten när annan examinator utsetts

Nyutsedd lärare

 • Examinerar studenten vid nästa tentamenstillfälle - eller vid överenskommen tidpunkt

Studentens åtgärder, skyldigheter

Studerande som är missnöjd med examinator kan efter två misslyckanden begära en ny examinator.

Begäran om ny examinator görs

 • i första hand hos
  Fil Fak, LiTH, UV: studierektor/avdelningschef på berörd institution
  HU: programansvarig
 • om det blir problem där ansöker studenten hos
  Fil fak, UV: Fakultetsstyrelsen/Områdesstyrelsen
  HU: Grundutbildningsnämnden
  LiTH: Programnämnden

För LiTH gäller:
Studerande som är missnöjd med betyg på kurs har rätt att göra en omtentamen vid ett ordinarie tentamenstillfälle för att höja betyget. I det fallet gäller inte byte av examinator.Sidansvarig: ulrika.soderberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2013-03-20